شلفين شلفين .

شلفين

كنترل ورودي در مقابل كنترل دسترسي: شباهت ها و تفاوت ها

كنترل ورودي در مقابل كنترل دسترسي: شباهت ها و تفاوت ها

كنترل ورود و كنترل دسترسي (از نوع فيزيكي) اصطلاحات رايج در صنعت امنيت هستند كه اغلب به جاي يكديگر استفاده مي شوند. در اين مقاله سعي مي كنيم به شباهت ها و تفاوت هاي اين دو مفهوم بسيار كاربردي بپردازيم.

در يك تعريف اوليه مي توان چنين گفت كه كنترل دسترسي سيستمي است كه احراز هويت افراد را فراهم مي كند و درمقابل كنترل ورود فرايند اجازه ورود يا امتناع از ورود اشخاص را اجرا مي كند و شامل نرم افزار يا سخت افزاري است كه معيارهاي پذيرش يا رد كردن افراد را تعريف مي كند. در تعريف ديگر كنترل دسترسي براي توصيف سيستمي كه شناسايي كاربران و احراز هويت آنها را انجام مي دهد (تصميم گيري در مورد مجاز بودن يا غير مجاز بودن دسترسي افراد) استفاده مي شود. در مقابل كنترل ورود  فرايند ممانعت يا ايجاد هشدار به نيروهاي امنيتي است تا اقدامات لازم فيزيكي انجام شود. دوربين مداربسته

كنترل دسترسي – مانند گيت هاي امنيتي – اعتبار سنجي را به شكلي انجام مي دهد كه با معيارهاي تعريف شده دسترسي يا عدم دسترسي براي كاربران به چه شكل بايد باشد. به عبارتي بهتر كنترل دسترسي سخت افزاري است كه مسئول بررسي صداقت ادعاي كاربران و مراجعه كنندگان است. اگر كنترل دسترسي با استفاده از اعتبارنامه دريافت شده از پرسنل مجاز (شامل موضوعاتي مانند چهره ، اثر انگشت ، شماره پين ??، كارت كليد و غيره ) صحت ادعاي آنها را تأييد كند اجازه ورود به شكلي اتومات براي آنها صادر مي شود. در مقابل كنترل ورودي سخت افزاري است كه با ارائه اعتبارنامه به كاربران ، تصميم ورود را اجرايي مي كند. هايك ويژن  

 

به عنوان مثال ، يك كارت خوان به عنوان يك وسيله كنترل دسترسي عمل مي كند، دارنده كارت را به عنوان مجوزهاي صحيح تشخيص مي دهد و مي گويد “بله ، اين شخص مي تواند عبور كند”. اما ، اين سيستم كنترل ورودي است( به عنوان مثال يك گيت اهرمي ) كه در واقع دسترسي فيزيكي را مجاز يا رد مي كند.

دسترسي فيزيكي و نظارت تصويري

برخي سيستم هاي كنترل ورودي از يك مانع فيزيكي برخوردار نيستند. براي مثال برخي سيستم هاي نظارتي بعد از تشخيص تخلف از سوي فرد از نظر جسمي مانع عبور غيرمجاز او نمي شوند و در عوض هشدار مي دهند كه كسي مدارك معتبري را ارائه نكرده است  و به كارمندان امنيتي اطلاع داده مي شود كه نقض قوانين رخ داده است. اين نوع وسيله هاي حفاظت دسترسي فيزيكي براي محيط هايي مناسب هستند كه فقط به يك نظارت كلي در ميان عموم افرادي كه در حال ورود و خروج از يك مكان هستند نياز دارند. در چنين مكان هايي نياز كمتري براي جلوگيري از ورود كاربران غير مجاز از نظر جسمي است. نصب دوربين مداربسته   

 

همچنين با استفاده از تكنولوژي هاي جديد در زمان كنترل ورودي  امكان ضبط فيلم هاي ويدئويي از هر حادثه وجود دارد. چنين امكاناتي به پرسنل امنيتي اجازه مي دهد تا كاربران را كه در قوانين سيستم كنترل دسترسي رعايت نمي كنند شناسايي كنند، همچنين با استفاده از اين تكنولوژي ها اين امكان وجود دارد كه فيلم هاي ويدئويي از حوادث ضبط شود و به پرسنل امنيتي اجازه داده مي شود تا كاربران خاطي را شناسايي كنند.  اين نقض مي تواند ناشي از عجله يكي از كاركنان و نشان ندادن كارت خود قبل از عبور باشد، در اين صورت مي توان آنها را در مورد پروتكل امنيتي فرا خواند و هشدارهاي امنيتي به آنها داده شود. يا ممكن است شخصي ناشناس باشد كه بايد از محل اسكورت شود. تي وي تي

هماهنگي كنترل ورودي و كنترل دسترسي

يك قانون كاملا بديهي است كه براي امنيت مطلوب، كنترل دسترسي و كنترل ورودي بايد با هم كار كنند. با استفاده از سيستم كنترل ورودي، استفاده از سيستم كنترل دسترسي بهينه تر مي شود و آن را كارآمدتر مي كند. همچنين استفاده همزمان از سيستم هاي بهينه شده كنترل ورودي و كنترل دسترسي باعث صرفه جويي بسيار زيادي در منابع مالي مي شود.به عبارتي اين دو سيستم نمي توانند بدون يكديگر به طور موثري كار كنند. به عنوان مثال ، چرخش هاي امنيتي به چيزي نياز دارند كه به آنها بگوييد كسي در شرف ورود است – سيستم كنترل دسترسي اين كار را مي كند – و  سيستم كنترل ورودي به شكلي مانع ورود غير مجاز افراد مي شود.

 1. http://seoweb5.bestblog.ir/post/33
 2. http://seoweb5.bestblog.ir/post/31
 3. http://seoweb5.bestblog.ir/post/29
 4. http://webdesigning.bestblog.ir/post/41
 5. http://webdesigning.bestblog.ir/post/39
 6. http://webdesigning.bestblog.ir/post/37
 7. http://webdesigning.bestblog.ir/post/35
 8. http://webdesigning.bestblog.ir/post/33
 9. http://seoweb55.bestblog.ir/post/28
 10. http://seoweb55.bestblog.ir/post/36
 11. http://seoweb55.bestblog.ir/post/34
 12. http://seoweb55.bestblog.ir/post/32
 13. http://seoweb55.bestblog.ir/post/30
 14. http://seowebdar.bestblog.ir/post/33
 15. http://seowebdar.bestblog.ir/post/41
 16. http://seowebdar.bestblog.ir/post/39
 17. http://seowebdar.bestblog.ir/post/37
 18. http://seowebdar.bestblog.ir/post/35
 19. http://seosaz.bestblog.ir/post/34
 20. http://seosaz.bestblog.ir/post/42

 

 

كنترل ورودي در مقابل كنترل دسترسي: شباهت ها و تفاوت ها

كنترل ورود و كنترل دسترسي (از نوع فيزيكي) اصطلاحات رايج در صنعت امنيت هستند كه اغلب به جاي يكديگر استفاده مي شوند. در اين مقاله سعي مي كنيم به شباهت ها و تفاوت هاي اين دو مفهوم بسيار كاربردي بپردازيم.

در يك تعريف اوليه مي توان چنين گفت كه كنترل دسترسي سيستمي است كه احراز هويت افراد را فراهم مي كند و درمقابل كنترل ورود فرايند اجازه ورود يا امتناع از ورود اشخاص را اجرا مي كند و شامل نرم افزار يا سخت افزاري است كه معيارهاي پذيرش يا رد كردن افراد را تعريف مي كند. در تعريف ديگر كنترل دسترسي براي توصيف سيستمي كه شناسايي كاربران و احراز هويت آنها را انجام مي دهد (تصميم گيري در مورد مجاز بودن يا غير مجاز بودن دسترسي افراد) استفاده مي شود. در مقابل كنترل ورود  فرايند ممانعت يا ايجاد هشدار به نيروهاي امنيتي است تا اقدامات لازم فيزيكي انجام شود. دوربين مداربسته

كنترل دسترسي – مانند گيت هاي امنيتي – اعتبار سنجي را به شكلي انجام مي دهد كه با معيارهاي تعريف شده دسترسي يا عدم دسترسي براي كاربران به چه شكل بايد باشد. به عبارتي بهتر كنترل دسترسي سخت افزاري است كه مسئول بررسي صداقت ادعاي كاربران و مراجعه كنندگان است. اگر كنترل دسترسي با استفاده از اعتبارنامه دريافت شده از پرسنل مجاز (شامل موضوعاتي مانند چهره ، اثر انگشت ، شماره پين ??، كارت كليد و غيره ) صحت ادعاي آنها را تأييد كند اجازه ورود به شكلي اتومات براي آنها صادر مي شود. در مقابل كنترل ورودي سخت افزاري است كه با ارائه اعتبارنامه به كاربران ، تصميم ورود را اجرايي مي كند. هايك ويژن  

 

به عنوان مثال ، يك كارت خوان به عنوان يك وسيله كنترل دسترسي عمل مي كند، دارنده كارت را به عنوان مجوزهاي صحيح تشخيص مي دهد و مي گويد “بله ، اين شخص مي تواند عبور كند”. اما ، اين سيستم كنترل ورودي است( به عنوان مثال يك گيت اهرمي ) كه در واقع دسترسي فيزيكي را مجاز يا رد مي كند.

دسترسي فيزيكي و نظارت تصويري

برخي سيستم هاي كنترل ورودي از يك مانع فيزيكي برخوردار نيستند. براي مثال برخي سيستم هاي نظارتي بعد از تشخيص تخلف از سوي فرد از نظر جسمي مانع عبور غيرمجاز او نمي شوند و در عوض هشدار مي دهند كه كسي مدارك معتبري را ارائه نكرده است  و به كارمندان امنيتي اطلاع داده مي شود كه نقض قوانين رخ داده است. اين نوع وسيله هاي حفاظت دسترسي فيزيكي براي محيط هايي مناسب هستند كه فقط به يك نظارت كلي در ميان عموم افرادي كه در حال ورود و خروج از يك مكان هستند نياز دارند. در چنين مكان هايي نياز كمتري براي جلوگيري از ورود كاربران غير مجاز از نظر جسمي است. نصب دوربين مداربسته   

 

همچنين با استفاده از تكنولوژي هاي جديد در زمان كنترل ورودي  امكان ضبط فيلم هاي ويدئويي از هر حادثه وجود دارد. چنين امكاناتي به پرسنل امنيتي اجازه مي دهد تا كاربران را كه در قوانين سيستم كنترل دسترسي رعايت نمي كنند شناسايي كنند، همچنين با استفاده از اين تكنولوژي ها اين امكان وجود دارد كه فيلم هاي ويدئويي از حوادث ضبط شود و به پرسنل امنيتي اجازه داده مي شود تا كاربران خاطي را شناسايي كنند.  اين نقض مي تواند ناشي از عجله يكي از كاركنان و نشان ندادن كارت خود قبل از عبور باشد، در اين صورت مي توان آنها را در مورد پروتكل امنيتي فرا خواند و هشدارهاي امنيتي به آنها داده شود. يا ممكن است شخصي ناشناس باشد كه بايد از محل اسكورت شود. تي وي تي

هماهنگي كنترل ورودي و كنترل دسترسي

يك قانون كاملا بديهي است كه براي امنيت مطلوب، كنترل دسترسي و كنترل ورودي بايد با هم كار كنند. با استفاده از سيستم كنترل ورودي، استفاده از سيستم كنترل دسترسي بهينه تر مي شود و آن را كارآمدتر مي كند. همچنين استفاده همزمان از سيستم هاي بهينه شده كنترل ورودي و كنترل دسترسي باعث صرفه جويي بسيار زيادي در منابع مالي مي شود.به عبارتي اين دو سيستم نمي توانند بدون يكديگر به طور موثري كار كنند. به عنوان مثال ، چرخش هاي امنيتي به چيزي نياز دارند كه به آنها بگوييد كسي در شرف ورود است – سيستم كنترل دسترسي اين كار را مي كند – و  سيستم كنترل ورودي به شكلي مانع ورود غير مجاز افراد مي شود.

 1. http://seoweb5.bestblog.ir/post/33
 2. http://seoweb5.bestblog.ir/post/31
 3. http://seoweb5.bestblog.ir/post/29
 4. http://webdesigning.bestblog.ir/post/41
 5. http://webdesigning.bestblog.ir/post/39
 6. http://webdesigning.bestblog.ir/post/37
 7. http://webdesigning.bestblog.ir/post/35
 8. http://webdesigning.bestblog.ir/post/33
 9. http://seoweb55.bestblog.ir/post/28
 10. http://seoweb55.bestblog.ir/post/36
 11. http://seoweb55.bestblog.ir/post/34
 12. http://seoweb55.bestblog.ir/post/32
 13. http://seoweb55.bestblog.ir/post/30
 14. http://seowebdar.bestblog.ir/post/33
 15. http://seowebdar.bestblog.ir/post/41
 16. http://seowebdar.bestblog.ir/post/39
 17. http://seowebdar.bestblog.ir/post/37
 18. http://seowebdar.bestblog.ir/post/35
 19. http://seosaz.bestblog.ir/post/34
 20. http://seosaz.bestblog.ir/post/42

 

 

 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۴۷:۴۲ توسط:صمن موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :